ứng viên tài năng

Những đặc điểm của ứng viên tài năng mà nhà tuyển dụng tìm kiếm trong năm 2018

Sự tập trung vào hiệu suất thông qua các quy định đồng nghĩa với việc người lao động phải chịu đựng được sự khác biệt

Những phẩm chất nổi bật của ứng viên tiềm năng

Họ có thực sự có tinh thần làm việc cạnh tranh tích cực và quan tâm đến công ty bạn hay chỉ trả lời dựa